تصاویر حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس
۱۳۹۲/۵/۱۱ ۱۴:۰۷ شماره : 120