گزارش تصویری حضور رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۲/۴/۲۳ ۲۳:۱۴ شماره : 103
گزارش تصویری حضور رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی