گزارش تصویری
گزارش تصویری سخنرانی دکتر روحانی در همایش افق رسانه
۱۳۹۲/۴/۸ ۱۶:۳۴ شماره : 37
گزارش تصویری سخنرانی دکتر روحانی در همایش افق رسانه