گزارش تصویری سخنرانی دکتر روحانی در جمع علما و روحانیون
۱۳۹۲/۴/۱۲ ۱۶:۲۹ شماره : 52
گزارش تصویری سخنرانی دکتر روحانی در جمع علما و روحانیون