پاسخ به پیام های تبریک (57)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری تاجیکستان
۱۳۹۲/۴/۲۸ ۱۶:۱۸ شماره : 113
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری تاجیکستان
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان بر اراده دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم و توسعه روابط با کشورهای منطقه بویژه تاجیکستان تاکید کرد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری تاجیکستان اظهارداشت: روابط با کشور برادر تاجیکستان همواره و در طول تاریخ برای مردم و دولت ایران دارای اهمیت ویژه بوده و ریشه در فرهنگ، آداب و رسوم و گویش مشترک دارد.

دکتر روحانی تصریح کرد: بدون شک این اشتراکات آینده ای به مراتب امیدبخش تر از گذشته در روابط ایران و تاجیکستان در همه زمینه ها را تضمین می کند.