پاسخ به پیام های تبریک (29)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری اوکراین
۱۳۹۲/۴/۱۶ ۱۱:۵۲ شماره : 76
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری اوکراین
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین از گسترش روابط میان دو کشور استقبال کرد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری اوکراین، ابراز امیدواری کرد که شاهد تحکیم هر چه بیشتر روابط میان دو کشور در همه زمینه ها براساس احترام و منافع متقابل باشیم.