پاسخ به پیام تبریک سران کشورها (۱۷)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری آلمان
۱۳۹۲/۴/۱۱ ۱۵:۳۲ شماره : 49
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری آلمان
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک یوآخیم گاووک رییس جمهوری فدرال آلمان از گسترش و تحکیم مناسبات دو کشور استقبال کرد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام تبریک رییس جمهوری آلمان، اظهارامیدواری کرد که روابط دو کشور براساس احترام متقابل و منافع مشترک و در جهت افزایش همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تداوم و هرچه بیشتر توسعه یابد.