پاسخ به پیام های تبریک (٤٣)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک سلطان برونئی
۱۳۹۲/۴/۲۱ ۱۴:۳۰ شماره : 94
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک سلطان برونئی
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک سلطان حاج حسن البکیاه سلطان برونئی دارالسلام ابراز اطمینان کرد که در سایه تلاش های شایسته مقامات دو کشور، روابط برادرانه و صمیمانه موجود در همه زمینه ها و در سطوح دوجانبه، جهان اسلام و عرصه های بین المللی توسعه و تعمیق خواهد یافت.

رییس جمهوری منتخب ملت ایران همچنین از پیام سلطان برونئی تشکر کرد.