پاسخ به پیام تبریک سران کشورها (5)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری افغانستان
۱۳۹۲/۴/۴ ۱۶:۵۰ شماره : 20
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری افغانستان
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان اظهار امیدواری کرد که با تلاش و مساعی تهران و کابل، دو کشور شاهد توسعه هرچه بیشتر روابط در آینده باشند.

رییس جمهوری منتخب همچنین از حسن نظر رییس جمهوری کشور همسایه، افغانستان تشکر کرده است.