گزارش رحمانی فضلی و نیکزاد به رییس جمهوری منتخب
۱۳۹۲/۴/۲ ۲۲:۵۶ شماره : 9
گزارش رحمانی فضلی و نیکزاد به رییس جمهوری منتخب
عباس رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه برای ارائه گزارش بطور جداگانه با دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران دیدار کردند.

رحمانی فضلی و نیکزاد با حضور در محل استقرار موقت دکتر روحانی، هریک گزارشی از آخرین وضعیت دستگاه های تحت مدیریت خود ، به رییس جمهوری منتخب ارائه کردند.

رییس دیوان محاسبات کشور و وزیر راه و شهرسازی همچنین انتخاب دکتر روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفتند.