پاسخ به پیام های تبریک (۴۲)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری غنا
۱۳۹۲/۴/۱۹ ۱۱:۰۳ شماره : 92
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری غنا
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک جان درامانی ماهاما رییس جمهوری غنا ابراز امیدواری کرد که مناسبات سازنده و صمیمانه دو کشور درهمه زمینه ها توسعه یابد.
رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری غنا اظهار داشت: توسعه روابط همه جانبه با کشورهای آفریقایی همواره مورد توجه و عنایت جمهوری اسلامی ایران بوده است.