پاسخ به پیام های تبریک (٣٥)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس مجلس نمایندگان اندونزی
۱۳۹۲/۴/۱۷ ۰۹:۲۲ شماره : 83
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس مجلس نمایندگان اندونزی
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک مرزوخی علی رییس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی ابراز امیدواری کرد که روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و اندونزی که بر پایه های دوستی، برادری و اعتقادات دینی مشترک مردم دو کشور استوار است، بیش از پیش مستحکم شده و تعمیق یابد.

رییس جمهوری منتخب همچنین از پیام رییس مجلس نمایندگان اندونزی تشکر کرده است.