پاسخ به پیام های تبریک (٣٤)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری مونته نگرو
۱۳۹۲/۴/۱۷ ۰۹:۲۰ شماره : 82
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری مونته نگرو
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک فیلیپ ویانویچ رییس جمهوری مونته نگرو از گسترش همه جانبه روابط دوستانه میان دو کشور استقبال کرد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری مونته نگرو، ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو کشور هرچه بیشتر افزایش یابد.