پاسخ به پیام های تبریک (۴۱)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری کره شمالی
۱۳۹۲/۴/۱۹ ۱۱:۰۱ شماره : 91
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری کره شمالی
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک کیم یونگ نام رییس پرزیدیوم مجمع عالی خلق کره شمالی ابراز امیدواری کرد که مناسبات دوستانه فی ما بین در سایه تلاش های مقامات دو کشور توسعه یابد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری کره شمالی، از روند رو به توسعه مناسبات دوستانه دو کشور ابراز خرسندی کرد.