پاسخ به پیام های تبریک (۴۰)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری لبنان
۱۳۹۲/۴/۱۹ ۱۰:۵۹ شماره : 90
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری لبنان
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک عماد میشل سلیمان رییس جمهوری لبنان ابراز اطمینان کرد که شاهد گسترش روابط و تحکیم همکاری های میان دو کشور براساس اعتماد و احترام متقابل خواهیم بود.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری لبنان اظهار داشت: مناسبات دوستانه و دیرینه ایران و لبنان با برخورداری از پشتوانه ای مردمی بر پیوندهای فرهنگی استوار بوده و همواره روندی رو به توسعه و تعمیق داشته است.