در ادامه گزارش اعضاي كابينه دهم به منتخب ملت
گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس جمهوری منتخب
۱۳۹۲/۴/۱۰ ۱۸:۵۴ شماره : 45
گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس جمهوری منتخب
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه به همراه جمعی از معاونان خود با حضور در محل استقرار موقت دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران با وی دیدار و از برنامه ها و فعالیت های این وزارتخانه گزارش دادند.

دکتر محمد حسن طریقت منفرد بعداز این دیدار گفت: گزارشی از برنامه های کنونی و چندسال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله طرح پزشک خانواده، افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی در مراکز دولتی و تولید دارو به رییس جمهوری منتخب ارائه کردیم.