پاسخ به پیام های تبریک (25)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری آذربایجان
۱۳۹۲/۴/۱۵ ۱۱:۰۴ شماره : 71
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری آذربایجان
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک الهام علی اف رییس جمهوری کشور جمهوری آذربایجان از گسترش و تحکیم مناسبات تهران و باکو استقبال کرد.

رییس جمهوری منتخب ملت ایران با تشکر از پیام الهام علی اف، اظهار داشت: روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که بر پایه های دوستی و اعتماد متقابل استوار است در آینده نیز با تلاش مشترک و روز افزون بیش از پیش مستحکم شده و تعمیق خواهد یافت.