پاسخ به تبريك سران كشورها (16)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک پادشاه اردن
۱۳۹۲/۴/۱۰ ۱۸:۴۸ شماره : 43
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک پادشاه اردن
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی اظهارداشت: دولت اینجانب به پشتوانه مشارکت گسترده مردم در انتخابات اخیر تلاش خواهد کرد روابط خود را با همه کشورهای اسلامی از جمله پادشاهی اردن هاشمی توسعه دهد.
رییس جمهوری منتخب ملت ایران همچنین بر ابراز علاقمندی ایران برای توسعه روابط با کشور اردن تاکید کرد.