پاسخ به پیام های تبریک (۳۸)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری چک
۱۳۹۲/۴/۱۸ ۲۱:۱۳ شماره : 88
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری چک
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک میلوش زمان رییس جمهوری چک ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور براساس احترام متقابل و منافع مشترک دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.

رییس جمهوری منتخب همچنین از پیام رییس جمهوری چک تشکر کرده است.