پاسخ به پیام تبریک سران کشورها (‍۱۹)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری ازبکستان
۱۳۹۲/۴/۱۱ ۱۵:۳۵ شماره : 51
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری ازبکستان
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک اسلام کریم اف رییس جمهوری ازبکستان اظهار داشت که اراده دولت یازدهم ایران بر تحکیم و توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه که متضمن صلح و ثبات است، استوار خواهد بود و یقینا ازبکستان جایگاه ویژه ای در آن خواهد داشت.

رییس جمهوری منتخب ملت ایران همچنین از پیام تبریک رییس جمهوری ازبکستان تشکر کرده است.