پاسخ به تبريك سران كشورها (15)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری سنگاپور
۱۳۹۲/۴/۱۰ ۱۸:۴۴ شماره : 42
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری سنگاپور
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک تونی تان کنگ رییس جمهوری سنگاپور برگسترش روابط دوستانه دو کشور تاکید کرد.

رییس جمهوری منتخب ملت ایران همچنین ابراز اطمینان کرد که همکاری های ایران و سنگاپور از گسترش بیشتری برخوردار شود.