پاسخ به پیام های تبریک (٤٦)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری موریتانی
۱۳۹۲/۴/۲۱ ۱۴:۳۵ شماره : 97
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری موریتانی
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد ولد عبدالعزیز رییس جمهوری موریتانی از مناسبات دوستانه و برادرانه دو کشور مسلمان ابراز خشنودی کرد.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام رییس جمهوری موریتانی ابراز امیدواری کرد که شاهد توسعه و تحکیم روابط ما بین دو کشور براساس منافع مشترک دوملت باشیم.