پاسخ به پیام تبریک سران کشورها (۱۸)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری ویتنام
۱۳۹۲/۴/۱۱ ۱۵:۳۴ شماره : 50
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری ویتنام
کتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک چرونگ تن سانگ رییس جمهوری ویتنام ابراز امیدواری کرد که دو کشور شاهد افزایش هرچه بیشتر مناسبات فی ما بین باشند.

رییس جمهوری منتخب با تشکر از پیام تبریک رییس جمهوری ویتنام، برای ملت و دولت این کشور آرزوی سعادت و توفیق کرده است.