پاسخ به پیام های تبریک (٣١)
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری کومور
۱۳۹۲/۴/۱۶ ۱۲:۲۴ شماره : 78
پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک رییس جمهوری کومور
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک ایکیلیلو ظوانین رییس جمهوری اتحادیه کومور ابراز امیدواری کرد که شاهد توسعه همه جانبه همکاری های دو کشور باشیم.

رییس جمهوری منتخب ملت ایران با تشکر از پیام رییس جمهوری کومور از گسترش روابط دوستانه میان دو کشور استقبال کرد.