گزارش تصویری حضور رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی

23 تير 1392 ساعت 23:14شماره: 103

آدرس مطلب: http://president92.ir/vglgrw9q4ak9z.1qaa.prv.html

پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب
  http://president92.ir