گزارش تصویری دیدار با جمع کثیری از پیشکسوتان جهاد و شهادت

25 تير 1392 ساعت 21:31شماره: 110

آدرس مطلب: http://president92.ir/vgleb78zijh8z.rzjj.9b2.html

پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب
  http://president92.ir