پاسخ به تبريك سران كشورها (14)

پاسخ دکتر روحانی به پیام تبریک سلطان عمان

10 تير 1392 ساعت 18:42


دکتر حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک قابوس بن سعید سلطان عمان از گسترش روابط دوستانه میان دو کشور استقبال کرد.

رییس جمهوری منتخب ملت ایران اظهار داشت که توسعه روابط با کشورهای همسایه و تحکیم همکاری های منطقه ای در جهت حفظ صلح و آرامش و تامین منافع ملت های منطقه از اولویت های سیاست خارجی دولت یازدهم ایران خواهد بود.


شماره: 41

آدرس مطلب: http://president92.ir/vdca1.ny449n6kk5.html

پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب
  http://president92.ir